บริษัท อาร์ แอนด์ ยู แมททีเรียล จำกัด
9 ซ.ลาดพร้าว 74 (สวัสดี)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ 10310
โทร & แฟ๊กซ์ : 02-5381223
มือถือ 081-811-8218
www.randumaterial.com

Line ID : rut_lp
Email : rutrade2004@gmail.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
เสาร์ : 8.00 - 12.00 น.

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบริษัท อาร์ แอนด์ ยู แมททีเรียล จำกัด
สาขาลาดพร้าว 67 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 030-1-14477-6
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบริษัท อาร์ แอนด์ ยู แมททีเรียล จำกัด
สาขาลาดพร้าว 59 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 010-440947-3